Solskensturen

Solskensturen

Från Bruksvallarna startar man lämpligen turen med bandvagn upp till Kariknallens våffelstuga.
Läs mer om bandvagnsturen.

Nedan på kartan ser du de olika sträckorna för solskensturerna. Distanser:
Bruksvallsliden – Fjällnäs 15 km
Bruksvallsliden – Hamra 19 km
Bruksvallsliden – Hållan 21 km
Bruksvallsliden – Tänndalen 17 km